17 oktober 1987 was de eerste internationale dag van het verzet tegen armoede.

Joseph Wresinski,  stichter van de vierde wereldbeweging, onthulde toen in Parijs een steen in naam van alle slachtoffers van armoede . Deze steen was een hulde en herdenking aan hen die uiterste armoede weigeren en tegelijk aan alle verdedigers van de rechten van de mens.

Overal ter wereld en in alle landen voeren momenteel nog steeds veel volkeren deze strijd tegen armoede.

Herdenkingsstenen hebben momenteel  een plaats in 40 verschillende steden in de wereld om deze strijd tegen armoede te ondersteunen en meer gewicht te geven aan de rechten van elke mens, zo ook in Gent.

Een geplaatste steen door de vierde wereldbevolking is een herdenking en een hulde. De steen is een keerpunt in de geschiedenis, niet alleen van de armste maar van alle mensen.

Elkaar willen zoeken en ontmoeten met een open geest en een open hart, is een eerste voorwaarde tot verzet tegen armoede. Wij kunnen allen verdedigers van de rechten van de mens zijn, door ons open te stellen,  elkaar te ontmoeten en begrijpen. We geloven in een samenleving waar iedereen meetelt en bouwen hieraan verder door samen deze weg te bewandelen, ook al is deze soms lang en moeilijk..

Deze steen is sterk genoeg om ons aan deze taak te herinneren.

De steen zegt:

Luister naar ons! Erken ons!
Kijk niet neer op ons!
Aanvaard ons!

Tekst op de steen in Gent

17/10/1994

zijn burgers van ons land verdedigers van de rechten van de mens en de burgerlijke vrijheden op dit plein samengekomen.

Met de levendige herinnering aan de strijd voor de menselijke waardigheid hebben zij hulde gebracht aan de slachtoffers van honger-uitsluiting en geweld

Omdat armoede geen noodlot mag zijn, hebben zij zich solidair verklaard met allen die waar ook ter wereld een gevecht leveren om uiterste armoede te beëindigen.

Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven

Worden de rechten van de mens geschonden

Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen

 

 

Deel via:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn